ảnh

HDBank vinh dự nhận chứng chỉ ISO 9001-2008

Cụ thể, ngày 24/6, HDBank đã được trao chứng chỉ ISO 9001:2008 do Bureau Veritas Certification Company - BVC (Vương quốc Anh) cấp. Đây là thành quả sau hơn 1 năm tích cực triển khai, HDBank đã hoàn thiện các quy trình bắt buộc thuộc các nhóm: chuẩn ISO, vận hành, dịch vụ, nghiệp vụ tín dụng, nhân sự và pháp lý.

Chứng nhận ISO 9001:2008 đánh dấu bước tiến mới của HDBank trong việc nâng cao chất lượng hoạt động và cải tiến quy trình phục vụ đạt chuẩn quốc tế. Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của HDBank trên thị trường tài chính - ngân hàng trong nước và là cơ sở vững chắc trên con đường hội nhập, phát triển.

ISO 9001:2008 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình dựa trên mô hình PDCA (Plan – Hoạch định, Do – Thực hiện, Check – Kiểm tra và Act – Cải tiến) và 8 nguyên tắc vàng trong quản lý chất lượng./.

Nguyên Phạm