Dự án sẽ được triển khai từ nay đến tháng 6/2014 với tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua một khoản tài trợ dành cho tổ chức Advancing and Partners Communities/JSI và do tổ chức HKI-Việt Nam thực hiện.

Theo đó, ngoài việc cải thiện thị lực cho học sinh thông qua khám sàng lọc tật khúc xạ cho khoảng 10.000 học sinh thuộc 16 trường tiểu học và trung học cơ sở, dự án còn tiến hành đào tạo cho các bộ y tế tuyến tỉnh, huyện và xã về khám sàng lọc mắt trẻ em đồng thời cung cấp trang thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe mắt.

Trước đó trong lần thí điểm đầu tiên tại tỉnh Kon Tum, dự án chăm sóc mắt ChildSight® do tổ chức HKI thực hiện đã cung cấp dịch vụ cho trên 32.000 học sinh và sẽ có thêm khoảng 37.000 học sinh được thụ hưởng dự án này trong năm học 2013-2014./.

Kim Thoa