Theo thông tin tại đại hội kết thúc NĐTC 2022 - 2023, sản lượng tiêu thụ hợp nhất Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đạt 1.433.830 tấn, hoàn thành 94% kế hoạch; doanh thu hợp nhất HSG đạt 31.651 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 30 tỷ đồng.

Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo 2 phương án
Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh 2024 theo 2 phương án. Ảnh: H.S
HSG: Lợi nhuận sau thuế quý I niên độ tài chính 2023-2024 đạt 103 tỷ đồng

Dự báo về tình hình năm 2024, HSG nhận định thị trường vẫn tiềm ẩn rất nhiều bất ổn, khó lường có thể gây tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Chính vì vậy, HSG đặt kế hoạch kinh doanh NĐTC 2023 - 2024 theo 2 phương án. Phương án 1 sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, doanh thu thuần 34 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Phương án 2 là sản lượng tiêu thụ 1,730 nghìn tấn, doanh thu thuần 36 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng.

Tại đại hội, HSG đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống Thép Hoa Sen do HSG sở hữu 99% vốn điều lệ.

CTCP Ống Thép Hoa Sen sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm. Sau khi CTCP Ống Thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất kinh doanh ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án IPO và niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống Thép Hoa Sen trên thị trường chứng khoán./.