Hoán đổi thành cổ phiếu, khoản nợ 300 triệu USD của Novaland đã được giải quyết
Một dự án do Novaland phát triển tại Phan Thiết, Bình Thuận

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va vừa thông báo về việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD.

Phía Novaland cho biết, đa số các trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu hợp lệ đồng thuận với thỏa thuận dàn xếp và toàn bộ dư nợ trái phiếu được xác nhận của nhóm này đạt ít nhất 3/4 tổng dư nợ trái phiếu được xác nhận của tất cả trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu.

Tổng số trái chủ tham gia thỏa thuận phản hồi đề nghị bỏ phiếu là 25. Tất cả các lá phiếu của họ là hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu ở trên dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền bỏ phiếu cho thoả thuận dàn xếp là 298,6 triệu USD.

Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu cho thoả thuận dàn xếp là 284 triệu USD (hay 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa).

Trước đó, vào giữa tháng 12/2023, Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thoả thuận với các trái chủ nắm giữ khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành.

Cụ thể, đối với các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024, các trái chủ đồng ý cho Tập đoàn Novaland thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai.

Trong đó, giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc ban đầu (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/một năm.

Nhóm trái chủ trên cũng cam kết không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới. Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.

Đáng chú ý, các trái chủ cũng đồng ý với phương án có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Ghi nhận của PV, sáng ngày 4/4, cổ phiếu NVL đang dừng ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu, tương đương thời điểm đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng vào gần 34.200 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, Novaland lãi ròng 485,9 tỷ đồng, giảm 198,9 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Theo công ty kiểm toán PwC (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Novaland), việc phát sinh chênh lệch lợi nhuận chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại công ty liên kết.

Ban lãnh đạo Novaland cho biết, động thái này được thực hiện "trên quan điểm thận trọng" và khoản trích lập dự phòng sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.

Như vậy, với số liệu sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Novaland giảm 78% so với năm 2022, nhưng vẫn cao gấp 2,3 lần kế hoạch đề ra. Lãi ròng (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ) đạt gần 606 tỷ đồng, cũng giảm 72% so với năm 2022 nhưng đủ để đưa cổ phiếu NVL ra khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ.