tai

Ảnh: TL.

Như vậy, so với 5 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông giảm 326 vụ (5,92%), giảm 11 người chết (0,41%), giảm 177 người bị thương (4,4%).

Trong đó, tai nạn giao thông trên đường bộ là 3.291 vụ, làm chết 2.609 người, so với cùng kỳ năm trước có tăng 222 vụ (7,23%), 6 người chết (0,23%), 35 người bị thương (15,30%).

Trên đường sắt xảy ra 31 vụ, làm chết 25 người, bị thương 7 người, so với cùng kỳ năm trước có giảm 5 vụ (13,89%), 6 người chết (19,35%), số người bị thương không thay đổi.

Trên tuyến đường thủy xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 1 người, so với cùng kỳ năm trước có giảm 11 vụ (34,38%), 17 người chết (54,84%), 3 người bị thương (75%).

Trên tuyến hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 8 người, không có người bị thương, so với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (5/5), tăng 6 người chết và mất tích (100%), số người bị thương không thay đổi.

Chỉ tính riêng từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021 trên toàn quốc xảy ra 962 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người và làm bị thương 675 người, so với cùng kỳ năm trước có giảm 36 vụ (3,61%), 38 người chết (7,18%), tăng 15 người bị thương (2,27%)./.

Văn Nam-Trí Dũng