hội nghị

Thứ trưởng Vũ Văn Tám chủ trì Hội nghị "Tổng kết Dự án Tăng cường Năng lực cạnh tranh Nông sản".

Bộ NN&PTNT vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Tăng cường Năng lực cạnh tranh Nông sản. Dự án được sự tài trợ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada đồng tài trợ.Thời gian triển khai từ năm 2009-2013. Địa điểm thực hiện dự án là 8 tỉnh miền Trung và 7 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung của Dự án chú trọng vào việc xây dựng và thúc đẩy mối liên kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, liên kết và tổ chức các hộ nông dân sản xuất nhỏ thành các tổ nhóm sản xuất có quy mô lớn hơn. Bên cạnh đó, cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu mà hiện còn chưa đáp ứng yêu cầu của chuỗi ngành hàng để đảm bảo sự lưu thông thông suốt từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Đặc biệt, Dự án góp phần phát huy các tiềm năng và ưu thế cạnh tranh của miền Trung và Tây Nguyên, nâng cao thu nhập cho nông dân bằng chính việc nâng cao hiệu quả sản xuất của họ.

Sau 5 năm thực hiện, dự án thu hút sự tham gia của nông dân, tạo công ăn việc làm bền vững cho khoảng 100.000 lao động, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám nhận định: "Dự án đã hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo định hướng thị trường, giải quyết những yêu cầu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đóng góp vào sức cạnh tranh và khả năng đa dạng hóa trong sản xuất. Ngoài ra, dự án góp phần tăng thu nhập cho những hộ nông dân, các đối tượng là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số,..."./.

Phúc Nguyên