Thu nội địa tháng 1 đạt 14,7% dự toán

Ông Chu Tường Anh – Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên cho biết, thực hiện dự toán được giao, ngay từ những ngày đầu năm, cục thuế tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, khai thác các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Tính đến hết tháng 1/2021, kết quả thu ngân sách nội địa được trên 1.500 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán. Một số chỉ tiêu, sắc thuế đạt cao là: thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất…

rà-soát-thu-nợ.jpg
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế Hưng Yên rà soát doanh nghiệp nợ thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

“Tỉnh Hưng Yên là điểm đến hấp dẫn của nhiều dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các DN khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Sự phát triển của các DN khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu NSNN trên địa bàn” - ông Chu Tường Anh chia sẻ.

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, những năm gần đây, trong cơ cấu số thu NSNN của tỉnh, kết quả thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dẫn đầu trong các khu vực kinh tế. Trong khu vực kinh tế này, phần lớn DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thương mại, dịch vụ, quy mô sản xuất, kinh doanh của các DN chủ yếu là vừa và nhỏ.

Báo cáo của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, trong 3 năm gần đây, số thu NSNN ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh luôn có sự tăng trưởng khá. Cụ thể, năm 2018 thu được 2.972 tỷ đồng, năm 2019 thu được trên 3.592 tỷ đồng, năm 2020 thu được trên 4.183 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2020 kết quả thu NSNN từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt 12,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019 thực hiện.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế, ông Chu Tường Anh cho biết, năm 2021, cục thuế được HĐND tỉnh giao dự toán thu ở khu vực DN ngoài quốc doanh là 3.500 tỷ đồng. Theo đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chú trọng quản lý kê khai, kế toán thuế đối với DN khu vực ngoài quốc doanh được thực hiện chặt chẽ.

Đồng thời, tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm giờ khai, nộp thuế; công tác rà soát và quản lý đối tượng nộp thuế được thực hiện kịp thời; quy trình quản lý thuế thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin theo quy định của Tổng cục Thuế. Đi đôi với đó, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn kê khai thuế kịp thời, đúng quy định; kịp thời xử lý vi phạm đối với người nộp thuế (NNT) chậm nộp hồ sơ khai thuế; giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ hoàn thuế của NNT đã đầy đủ thủ tục. Bên cạnh đó, khuyến khích và hỗ trợ các DN kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử.

Nhờ được chú trọng, ngay trong tháng 1/2021, Cục Thuế Hưng Yên đã thu được trên 444,5 tỷ đồng ở khu vực DN ngoài quốc doanh, đạt 12,7% dự toán.

Ông Chu Tường Anh cho biết, dự báo trong năm 2021, nền kinh tế tiếp tục chịu tác động mạnh của dịch Covid-19, điều này sẽ ảnh hưởng đến công tác thu NSNN trên địa bàn. Trước dự báo khó khăn, toàn đơn vị chủ động, triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế theo chức năng nhiệm vụ. Cơ quan thuế áp dụng các hình thức tuyên truyền mới, để đối tượng nộp thuế hiểu và thực hiện đúng các quy định về thuế, nâng cao ý thức trong tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế.

Cục thuế cũng thực hiện nghiêm phân cấp quản lý thuế đối với DN ngoài quốc doanh cho chi cục thuế các khu vực theo quy định. Làm tốt công tác kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng, sai mục đích. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

Ngoài ra, cục thuế tăng cường rà soát, nghiên cứu và có biện pháp quản lý thu thuế phù hợp đối với một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh dễ xảy ra thất thu thuế như hoạt động kinh doanh vận tải, xăng, dầu, dịch vụ nhà hàng, xây dựng vãng lai..., để hoàn thiện cơ chế quản lý đối tượng nộp thuế và công tác thu nộp thuế. Đi đôi với đó, tiếp tục đa dạng hóa và linh hoạt các hình thức cưỡng chế, thu nợ và xử lý vi phạm về thuế. Tổ chức thực hiện tốt việc rà soát phân loại nợ thuế nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN./.

Văn Tuấn