Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (3.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.151 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,25-6,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/8/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.845 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,50-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 1.425 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,37%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/8/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.849 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,80%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/8/2014)./.

D.T