Ông Trần Trọng Kiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh cho biết, nguồn vốn đầu tư và tư vấn kỹ thuật của IFC sẽ góp phần vào việc xây dựng tập đoàn thành một trong những thương hiệu lữ hành phát triển thành công và bền vững nhất tại Châu Á, đồng thời đưa Thiên Minh trở thành một tập đoàn khách sạn quan trọng tại khu vực Đông Dương.

Tập đoàn Thiên Minh cũng cam kết áp dụng "hệ tiêu chuẩn chứng nhận thiết kế tối ưu nâng cao hiệu quả công trình xanh" của IFC cho những khách sạn xây mới nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, nước và vật liệu xây dựng ít nhất 20% so với các công trình thông thường tương đương, ông Kiên cho biết.

“Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Tập đoàn Thiên Minh, một doanh nghiệp tự đi lên từ xuất phát điểm khiêm tốn để trở thành một đơn vị tư nhân hàng đầu trong ngành du lịch đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam,” ông Simon Andrews, Giám đốc Khu vực của IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia, Lào, My-an-ma và Thái Lan cho biết./.

H.C