IMF nhận định sự tác động của biến thể Omicron là nguyên nhân cản đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như các nền kinh tế như Mỹ và Trung Quốc.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022