10 nhóm người tại Hà Nội được hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng của Covid-19
10 nhóm người tại Hà Nội được hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng của Covid-19
10 nhóm người tại Hà Nội được hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng của Covid-19
10 nhóm người tại Hà Nội được hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng của Covid-19

Các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố thì không hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này./.

Hanoimoi.com.vn