4 tháng năm 2021 FDI đạt 12,25 tỷ USD
4 tháng năm 2021 FDI đạt 12,25 tỷ USD

TTXVN