7 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 2,3 lần
7 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 2,3 lần

TTXVN