8 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài tăng hơn 74%

TTXVN