Hội nghị thượng đỉnh G7 bàn về COVID-19 và khí hậu
Hội nghị thượng đỉnh G7 bàn về COVID-19 và khí hậu

TTXVN