Infographic: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là bệ đỡ nền kinh tế trong đại dịch