Lưu ý về tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội
Lưu ý về tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội

Nhà trường đã cung cấp thông tin tài khoản của học sinh, phụ huynh có thể sử dụng để thử nghiệm (lưu ý đây chỉ là thử nghiệm, không phải là kết quả tuyển sinh chính thức) đăng ký tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn./.

Hanoimoi.com.vn