Những người được ra đường, những nơi được mở cửa ở TP. Hồ Chí Minh
Những người được ra đường, những nơi được mở cửa ở TP. Hồ Chí Minh
Những người được ra đường, những nơi được mở cửa ở TP. Hồ Chí Minh

Từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Thành phố từng thực hiện chỉ thị này trong năm 2020, mới đây nhất áp dụng cho quận Gò Vấp, một phường của quận 12 và một số phường của quận Thủ Đức, quận 7./.

Vietnamnet.vn