Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 130 triệu

TTXVN