Việt Nam chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 quy mô lớn nhất
Việt Nam chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 quy mô lớn nhất
Việt Nam chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 quy mô lớn nhất

Để thực hiện kế hoạch này, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cùng Bộ Y tế và các địa phương đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống nhà kho bảo quản vắc xin phục vụ chiến dịch đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng./.

Hanoimoi.com.vn