Xuất khẩu tôm, điểm sáng của ngành thủy sản
Xuất khẩu tôm, điểm sáng của ngành thủy sản

TTXVN