Infographics: Quý I/2024 tổng vay trong, ngoài nước đạt 13,8% kế hoạch