Infographics: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước  ước đạt 46,56 tỷ USD