jica

Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: LV

Ngày 17/10, tại Hà Nội, JICA Việt Nam tổ chức họp báo thường niên đánh giá hoạt động nửa đầu năm tài chính 2019 và định hướng hoạt động trong nửa cuối năm tài chính 2019.

Báo cáo tình hình triển khai hoạt động ODA tại Việt Nam của JICA trong 6 tháng đầu năm tài chính 2019 (4/2019-9/2019) cho thấy, hiện có 28 dự án vốn vay ODA đang triển khai, không ký kết thêm hiệp định vay vốn mới. Tổng giá trị vốn vay đã giải ngân là 8,798 tỷ yên.

Về dự án hợp tác kỹ thuật, có 1 dự án đã hoàn thành, 33 dự án đang triển khai, trong đó có 2 dự án mới. Dự án viện trợ không hoàn lại có 4 dự án đang triển khai, trong đó có 1 dự án mới. Dự án chương trình đề xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản có 4 dự án đã hoàn thành, 51 dự án đang triển khai (trong đó có 19 dự án mới). Chương trình đối tác phát triển: có 3 dự án đã hoàn thành, 25 dự án đang triển khai (trong đó có 10 dự án mới).

Chia sẻ về tình hình triển khai hoạt động ODA tại Việt Nam của JICA trong 6 tháng đầu năm tài chính 2019, ông Konaka Tetsuo, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam cho biết, nhiều dự án ODA mới về hợp tác kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại do JICA thực hiện đã được ký kết và đang triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng như: một số dự án vốn vay ODA đã được ký kết từ năm 2018 vẫn chưa thể thực hiện; vấn đề chậm thanh toán trong các dự án đang triển khai…

Tháng 6/2019, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo quốc gia ODA để tập trung làm rõ các vấn đề trong thực hiện các dự án ODA. Bên cạnh đó, có nhiều động thái tích cực được kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến mới, ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án ODA tại Việt Nam như: tỷ lệ nợ công so với GDP của Việt Nam đã giảm đáng kể; Chính phủ bắt đầu quan tâm đến cải thiện hiệu suất trong chi tiêu công, sửa đổi các quy định liên quan đến ODA....

Theo ông Konaka Tetsuo, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy việc xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội (SEDS) đến năm 2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) đến năm 2025. JICA cũng sẽ chú trọng đến dự án hỗ trợ các chiến lược dài hạn đó.

Không chỉ hợp tác ở cấp Chính phủ, JICA còn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2019, JICA đã ký biên bản hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS); ký biên bản hợp tác 3 bên với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và UBND tỉnh Nghệ An… Thông qua các hợp tác này, JICA sẽ hỗ trợ xây dựng kế hoạch ở cấp trung ương và địa phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội xây dựng những dự án phù hợp.

Cũng theo ông Konaka Tetsuo, cùng với những chuyển biến mạnh mẽ trong cục diện chính trị, kinh tế thế giới và bối cảnh Việt Nam tăng trưởng vượt trội, hỗ trợ ODA của Nhật cũng thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Nổi bật là JICA đã và đang thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ mới như: hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong “Chương trình chia sẻ kiến thức phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi”; hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử và củng cố an ninh mạng…

Sang năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần phát huy vai trò tiên phong trong các vấn đề mang tính toàn cầu như: biến đổi khí hậu, bảo hiểm y tế toàn cầu (UHC), các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Hỗ trợ cho vai trò này, ông Konaka Tetsuo nhấn mạnh, JICA sẽ tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác phát triển nhằm giải quyết các vấn đề không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi khu vực và quốc tế, theo chiến lược “Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do” và chính sách “Cơ sở hạ tầng chất lượng cao” của Chính phủ Nhật Bản.

Thảo Miên