Tại KBNN Hòa Bình, công tác thu, chi tiền mặt luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Nhật Nam

Tại KBNN Hòa Bình, các hoạt động nghiệp vụ luôn được các đơn vị thuộc hệ thống quan tâm chỉ đạo sát sao, đảm bảo an toàn và giám sát chặt chẽ việc chi tiêu của các đơn vị thụ hưởng.

Công tác thu, chi tiền mặt được đảm bảo tuyệt đối tiền, tài sản do đơn vị quản lý; chủ động quán triệt, tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ, yêu cầu thực hiện tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế nội bộ; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, trung thực, liêm khiết của cán bộ.

Bên cạnh đó, KBNN Hòa Bình còn phổ biến mật thông báo tiền giả cho cán bộ làm công tác kiểm ngân biết để phòng ngừa, ngăn chặn không để tiền giả lọt vào kho quỹ. Phòng Kho quỹ - KBNN Hòa Bình tăng cường các biện pháp kiểm đếm tiền, kiên quyết không để tiền giả lọt vào kho quỹ.

Trong nửa đầu năm 2013, thông qua nghiệp vụ kiểm đếm, bộ phận thu tiền đã trả lại 58 món tiền thừa với tổng số gần 102 triệu đồng cho khách hàng. Điển hình là chị Trần Thị An, kiểm ngân KBNN Đà Bắc trả lại 2 món tiền thừa, tổng số gần 22 triệu đồng.

Ngoài ra, KBNN Hòa Bình đã điều chuyển vốn 587 lượt cho phòng giao dịch và các KBNN huyện với tổng số vốn 2.973 tỷ đồng; đồng thời, điều 9 lượt từ các KBNN trực thuộc về kho bạc tỉnh với tổng số tiền 140 tỷ đồng. Thông qua việc thực hiện điều chuyển vốn chủ động, linh hoạt, toàn tỉnh đã đảm bảo khả năng thanh toán chi trả đầy đủ, kịp thời./.

Đỗ Vinh