Công tác kiểm soát chi đã được hệ thống KBNN Hòa Bình thực hiện chặt chẽ, an toàn. Ảnh: Nhật Giang

Cụ thể, thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị thuộc KBNN Hòa Bình đã phát hiện 130 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, từ chối chưa thanh toán với số tiền hơn 12,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013.

Đối với công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư, các đơn vị KBNN Hòa Bình đã từ chối chưa thanh toán 16 món chi, số tiền gần 2 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Đỗ Vinh