Đồng won Hàn Quốc.

Đồng won Hàn Quốc.

Tổng cộng có 255 công ty niêm yết tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này có tỷ lệ thanh toán lãi vay dưới 1 trong năm 2020, tăng so với một năm trước đó và chiếm 25,1% trong số 1.017 doanh nghiệp niêm yết trên các sàn giao dịch chính và phụ của đất nước. Tỷ lệ thanh toán lãi vay được tính bằng cách chia lợi nhuận hoạt động của một công ty cho chi phí lãi vay, mức dưới 1 có nghĩa là lợi nhuận hoạt động của công ty không thể trả tiền lãi vay.

Tổng lợi nhuận hoạt động của các công ty đạt 67,3 nghìn tỷ won (59,6 tỷ USD) trong năm 2020, tăng 24,9%, nhưng doanh thu giảm 1,5% xuống 1.076 nghìn tỷ won.

Trước đó, số liệu thống kê công bố ngày 2/4 cho thấy các ngân hàng lớn của Hàn Quốc cho biết các khoản cho vay thế chấp của họ tăng mạnh trong tháng 3/2021 mặc dù lãi suất cho vay tăng. Theo đó, các khoản cho vay có thể chấp bằng nhà đất còn tồn đọng tính đến cuối tháng 3/2021 của năm ngân hàng lớn quốc gia - KB Kookmin, Shinhan, Woori, Hana and Nonghyup - đạt 483,2 nghìn tỷ won (427 tỷ USD), tăng 3,4 nghìn tỷ won so với tháng trước đó, ghi dấu tháng thứ hai liên tiếp tăng trong phạm vi 3 nghìn tỷ won./.

Theo TTXVN