Kết quả đấu giá biển số xe ô tô 28/11: Số biển trúng đấu giá ít, giá hạ nhiệt

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h30 – 9h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Hưng Yên

Xe con

89A - 416.16

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Bình

Xe con

73A - 317.79

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 276.66

40.000.000 đ

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xe con

72A - 738.66

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 981.89

55.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 177.89

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 965.55

60.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 965.66

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 604.99

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36K - 001.01

45.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 963.69

45.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 793.68

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 537.89

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 942.88

40.000.000 đ

Khung giờ từ 10h - 11h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Lạng Sơn

Xe con

12A - 216.89

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 445.66

60.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 577.66

50.000.000 đ

Tỉnh Phú Thọ

Xe con

19A - 555.52

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 975.86

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 493.99

40.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 381.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 663.69

45.000.000 đ

Tỉnh Hà Nam

Xe con

90A - 223.88

50.000.000 đ

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 772.79

40.000.000 đ

Thành phố Đà Nẵng

Xe con

43A - 796.88

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 659.68

40.000.000 đ

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ từ 13h30 – 14h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 682.89

55.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 581.69

50.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 610.88

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 945.68

50.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 989.39

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 459.68

40.000.000 đ

Tỉnh Điện Biên

Xe con

27A - 102.89

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 822.55

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Kạn

Xe tải

97C - 036.66

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 680.68

40.000.000 đ

Tỉnh Gia Lai

Xe con

81A - 357.57

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe con

99A - 682.39

40.000.000 đ

Khung giờ từ 15h – 16h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 685.86

360.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 590.99

90.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 551.86

45.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 958.79

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 225.88

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 578.66

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 533.86

50.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 985.79

40.000.000 đ

Tỉnh Phú Thọ

Xe con

19A - 561.69

40.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 386.89

40.000.000 đ

Tỉnh Nghệ An

Xe con

37K - 225.25

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 269.79

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 663.39

40.000.000 đ

Kết thúc phiên đấu giá ngày 28/11: Chỉ có 51/1010 biển số trúng đấu giá, biển số 20A - 685.86 của tỉnh Thái Nguyên đã có mức giá trúng cao nhất trong ngày, lên tới 360 triệu đồng, các biển còn lại không có biển nào vượt quá mức giá 100 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá trực tuyến, kết quả cuộc đấu giá sẽ được hiển thị và có biên bản xác nhận gửi vào hòm thư người trúng đấu giá.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả, người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá (sau khi khấu trừ khoản đặt cọc là 40 triệu đồng). Quá thời hạn trên, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sẽ bị mất tiền đặt cọc, đồng thời biển số trên được đưa ra đấu giá lại.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số đó.