Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc.
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và các đại biểu dự phiên khai mạc.
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Các đại biểu nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc.