Tổng cục trưởng cho biết, hiện nay cơ quan hải quan đang khẩn trương triển khai đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Media