KBNN Đà Nẵng

Công chức KBNN Đà Nẵng nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: KBNN Đà Nẵng

Ông Phan Quảng Thống, Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, KBNN Đà Nẵng đã nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, bên cạnh đó là đảm bảo việc thực hiện chi trả ngân sách kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng.

Cụ thể, KBNN Đà Nẵng đã quán triệt lực lượng làm công tác bảo vệ tiến hành việc kiểm tra và đo thân nhiệt của toàn thể công chức đến làm việc tại KBNN Đà Nẵng và khách hàng đến giao dịch.

Đồng thời, lãnh đạo và công chức làm việc tại trụ sở KBNN Đà Nẵng cũng như các KBNN quận, huyện trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang đúng quy định. Trong quá trình giao dịch với khách hàng, các công chức đều yêu cầu khách hàng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng quy định.

Ngoài ra, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Đà Nẵng cho biết, đến nay, hệ thống KBNN đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc có liên quan đến các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng) và cung cấp ứng dụng Cảnh báo rủi ro qua thiết bị di động cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Do đó, KBNN Đà Nẵng đã ra công văn gửi đến các đơn vị sử dụng ngân sách yêu cầu đẩy mạnh giao dịch với Kho bạc qua dịch vụ công trực tuyến để vừa đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch, vừa đảm bảo các hồ sơ, chứng từ gửi đến Kho bạc đều được xử lý và thanh toán vốn kịp thời.

Với các giải pháp đã thực hiện, KBNN Đà Nẵng đã luôn đảm bảo chi trả nguồn ngân sách kịp thời đến các đơn vị sử dụng ngân sách. Tính đến hết ngày 11/5/2021, KBNN Đà Nẵng đã thanh toán trên 6.033 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, đạt trên 40% so với dự toán; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.620 tỷ đồng, đạt 14% so với dự toán./.

Vân Hà