Theo đó, ngày 18/7/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định 1728/QĐ-BTC về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hồng – Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước từ ngày 18/7/2014.

nguyen viet hong

Ông Nguyễn Việt Hồng

Được biết ông Nguyễn Việt Hồng là cử nhân kinh tế, sinh ngày 17/1/1961, quê quán ở Quốc Oai, Hà Nội (Hà Tây cũ).

Trong thời gian giữ chức vụ là Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, ông Hồng đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như thực hiện tốt công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành một đơn vị quan trọng có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp.

Ông Hồng là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đã từng đảm nhận nhiều chức vụ tại Bộ Tài chính, trong đó có một số chức vụ như: Thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính (từ tháng 4/2014); Thành viên Tổ 2 xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ… thuộc Tổ biên tập Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012 của Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước.../.

Mai An