KBNN

Ảnh minh họa: H.T

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 5/2021 như sau:

1 EURO (tiền chung châu Âu) = 28.181 VND

1 GBP (bảng Anh) = 32.409 VND

1 AUD (đô la Úc) = 18.132 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 214 VND

1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.989 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.588 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước