KBNN, đón nhận huân chương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho KBNN. Ảnh: Tuấn Việt

Đến tham dự sự kiện này có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cùng các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính, KBNN qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng các đại biểu đại diện cho hơn 14 ngàn cán bộ, công chức hệ thống KBNN.

Phần thưởng cho những cố gắng, nỗ lực

Phát biểu tại buổi lễ này, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà cho biết, cách đây đúng 69 năm, Nha Ngân khố Quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập, với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là in tiền, phát hành tiền cho Chính phủ, quản lý quỹ NSNN và tài sản quý của Nhà nước.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 69 năm qua, nhất là từ khi tái lập (1/4/1990) hệ thống KBNN thuộc Bộ Tài chính, hệ thống KBNN luôn nỗ lực chuyển mình để từng bước hoàn thiện chức năng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần đắc lực xây dựng nền tài chính quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, hàng trăm tập thể và cá nhân các thế hệ cán bộ, công chức KBNN đã được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

"Đặc biệt, vào đúng ngày truyền thống hôm nay (29/5), cả hệ thống KBNN vô cùng vinh dự và tự hào được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng để ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được", Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.

Cần tiếp tục cải cách và hiện đại hóa hơn nữa

Cũng trong buổi chiều hôm nay, KBNN tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV và tổng kết 5 năm công tác Thi đua - Khen thưởng (29/5/2010 - 29/5/2015) của toàn hệ thống.

Hội nghị đã ghi nhận biểu dương các tập thể và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của hệ thống KBNN và đề ra các mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong những năm tiếp theo, nhằm động viên toàn thể đội ngũ CBCC KBNN hăng say lao động, học tập và cống hiến hết mình vì mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc. Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua- Khen thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành KBNN trong suốt những chặng đường qua.

Theo Phó Thủ tướng, nhìn lại chặng đường 25 năm qua, hệ thống KBNN đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc và toàn diện, khẳng định vai trò, vị thế không thể thiếu trong hệ thống tài chính quốc gia.

Các thế hệ cán bộ công chức KBNN đã trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu được vun đắp từ những ngày đầu thành lập, để cùng đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức.

Phó Thủ tướng đặc biệt khen ngợi công tác tập trung nguồn vốn cho NSNN của KBNN. “Các đồng chí đã làm rất tốt công tác tập trung nguồn thu cho NSNN đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; tổ chức tốt công tác huy động vốn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chi tiêu của NSNN và tập trung vốn đầu tư phát triển các dự án, công trình trọng điểm của đất nước”, Phó thủ tướng nói.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội và thách thức, trách nhiệm của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng ngày càng nặng nề. Do đó, Phó Thủ tướng đã lưu ý, hệ thống KBNN nước cần tiếp tục cải cách và hiện đại hóa để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

“KBNN phải thực sự đi đầu trong công cuộc cải cách hành chính, mà đặc biệt là cải cách tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, từng bước phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu KBNN phải quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đề cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước giao cho Kho bạc Nhà nước quản lý; coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nội bộ đoàn kết, vững mạnh; tập trung cho công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức KBNN, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo KBNN, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo KBNN trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

“Đây là sự quan tâm, nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với toàn thể CBCC KBNN. Để tiếp tục phấn đầu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, hệ thống KBNN xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và sẽ cụ thể hóa thành những chương trình hành động dài hạn, kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức triển khai đạt kết quả cao nhất”, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà phát biểu./.

Hạnh Thảo