Theo đó, KBNN Hà Giang đã chủ động phối hợp với cơ quan thu và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho mọi đối tượng thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. 7 tháng đầu năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt hơn 9.707 tỷ đồng; đạt 69,6% dự toán trung ương giao, đạt 65,9% kế hoạch địa phương giao.

Kho bạc Nhà nước Hà Giang thu ngân sách hiệu quả, chi ngân sách an toàn
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát các khoản chi NSNN trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa: H.T

Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn để thu kịp thời vào ngân sách

Trong buổi làm việc mới đây với KBNN Hà Giang, ông Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu KBNN Hà Giang cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quản lý, điều hành NSNN trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, KBNN Hà Giang thường xuyên phối hợp với cơ quan tài chính đảm bảo nguồn ngân sách và ưu tiên chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách; chi an ninh quốc phòng; chi lương và phụ cấp lương; chi cho y tế, giáo dục.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, KBNN Hà Giang đã tập trung giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Hà Giang đã thực hiện đầy đủ và trình tự quy trình thanh toán liên kho bạc, thanh toán điện tử song phương và thanh toán liên ngân hàng theo đúng quy định. Rà soát, kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa KBNN và các hệ thống ngân hàng (ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước) đảm bảo khớp đúng số liệu giữa kho bạc và ngân hàng, giữa số liệu kế toán và thanh toán. Tổng chi NSNN đến 20/7/2022 trên địa bàn tỉnh là hơn 6.380 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán năm...

Là một tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, nên việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Trong nhiều năm gần đây, KBNN Hà Giang đã rất nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ theo đúng các quy định của KBNN.

Theo đó, ngoài việc rút ngắn thời gian kiểm soát chi, phối hợp thu NSNN, KBNN Hà Giang đã hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Tính đến ngày 20/7/2022, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có 100% các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia giao dịch với KBNN thông qua cổng DVCTT của KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các tổ chức và hội nghề nghiệp), với tỷ lệ chứng từ điện tử đạt 99,76%.

Ông Nguyễn Chí Vương - Giám đốc KBNN Hà Giang cho biết, để phục vụ tốt các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn, KBNN Hà Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022.

Đồng thời, KBNN Hà Giang cũng tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nhất là các khoản chi thường xuyên, chi hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư./.