Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa cho biết, để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn nữa, đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên. Theo đó, khách hàng đến giao dịch với kho bạc chỉ cần làm việc với một đầu mối với một lĩnh vực chi cụ thể thay vì phải qua nhiều bước như trước đây.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tạo thuận lợi cho khách hàng từ cải cách hành chính
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát các hồ sơ thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: CTV

Đồng thời, KBNN Khánh Hòa đã mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm các khoản thu NSNN về thuế, phí, lệ phí, xử phạt vi phạm hành chính và các khoản thu khác với 13 ngân hàng thương mại trên địa bàn; triển khai thu phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối thông suốt giữa người nộp thuế - ngân hàng - kho bạc - cơ quan thuế - cơ quan hải quan và điện tử hóa công tác thu NSNN. Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ tại bất kỳ thời gian, địa điểm nào; thời gian thực hiện giao dịch thu NSNN được rút ngắn còn dưới 5 phút/giao dịch.

Khai thác ưu thế công nghệ, KBNN Khánh Hòa đã vận hành thông suốt hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) giúp gắn kết các khâu của quy trình quản lý NSNN, đặc biệt là giữa khâu thực hiện với các khâu khác của quy trình quản lý. Duy trì cung cấp 100% thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia.

Đặc biệt, KBNN Khánh Hòa đã ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử giúp tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN giảm mạnh, góp phần giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt trong khu vực công và tiết kiệm chi phí xã hội.

Khai thác ưu thế công nghệ, KBNN Khánh Hòa đã vận hành thông suốt hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) giúp gắn kết các khâu của quy trình quản lý NSNN, đặc biệt là giữa khâu thực hiện với các khâu khác của quy trình quản lý; duy trì cung cấp 100% thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, với 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia.

Trong năm 2023 vừa qua, KBNN Khánh Hòa đã triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngâ sách và tích hợp phần mềm ứng dụng của đơn vị sử dụng ngân sách vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc.

Việc tích hợp này giúp tiết kiệm tối đa thời gian thiết lập hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách. Theo đó, khi tích hợp phần mềm ứng dụng, các đơn vị chỉ cần thực hiện kết xuất hồ sơ sang dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hệ thống DVCTT sẽ trực tiếp lưu hồ sơ và trả kết quả giao nhận hồ sơ cho phần mềm ứng dụng của đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện quy định chuẩn kết nối, tích hợp phần mềm ứng dụng sẽ giảm số lượng người truy cập trực tiếp vào hệ thống DVCTT. Từ đó, hệ thống DVCTT sẽ có nhiều tài nguyên để phục vụ được nhiều đơn vị và lượng người dùng hơn, nhất là vào những thời điểm cao điểm…

Với những nỗ lực trong cải cách để đưa đến khách hàng sự phục vụ tốt nhất, KBNN Khánh Hòa đã nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của các đơn vị sử dụng ngân sách và khách hàng giao dịch. Đây cũng là nền tảng vững chắc để KBNN Khánh Hòa tiến tới kho bạc số vào năm 2030 như mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.