KBNN

Công chức KBNN TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện kiểm tra số liệu thu, chi NSNN. Ảnh: H.T

Triển khai hiệu quả các công việc ngay từ đầu năm

Cuối năm thường là thời điểm bận rộn nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Năm nay, dịp Tết Tân Sửu 2021 gần với thời điểm chỉnh lý quyết toán khóa sổ niên độ năm 2020 (1/1/2021 đến 31/1/2021), cùng với đó là thời gian để chi các khoản đầu năm 2021 và chi cho tết như: Chi lương; chi chế độ chính sách cho người có công (tháng 1 và 2/2021); chi hỗ trợ tết cho người nghèo; các hoạt động tổ chức đón xuân… Hơn nữa, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát nên công việc của các công chức Kho bạc càng bận rộn hơn khi vừa phải thực hiện kiểm soát, thanh toán kịp thời các nguồn chi ngân sách vừa phải chi trả các nguồn kinh phí để chống dịch .

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá kết quả công tác 2 tháng đầu năm của KBNN cho thấy, các đơn vị KBNN trực thuộc đã thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2020, công tác chuyển nguồn NSNN của hệ thống KBNN; phối hợp chặt chẽ với các hệ thống ngân hàng để đảm bảo công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt; duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng kịp thời và an toàn. Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN đã thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách trước Tết. Khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, các đơn vị đã tập trung ngay vào công việc, không để công việc bị đình trệ.

Với sự quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã kiểm soát và thanh toán các nguồn chi kịp thời, hiệu quả.

Theo đó, dự toán chi thường xuyên năm 2021 là 1.062.235 tỷ đồng, không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang. Đến hết tháng 2/2021, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 130.000 tỷ đồng, bằng 12,2% dự toán. So với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn 20.441 tỷ đồng về giá trị, giảm 1,3% về tỷ lệ so với dự toán.

Ngoài kiểm soát tốt các khoản chi ngân sách, KBNN còn làm rất tốt công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ. Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 2/2021, KBNN đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã huy động được 3.515 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư với số tiền trên 22.124 tỷ đồng.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư, cũng báo cáo từ KBNN cho biết, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đến thời điểm này là 477.300 tỷ đồng. Kế hoạch vốn UBND tỉnh, thành phố giao thêm là 18.145,4 tỷ đồng.

Đến hết tháng 2/2021, toàn hệ thống KBNN đã giải ngân được 22.879,2 tỷ đồng; bằng 4,8% kế hoạch năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao.

Phấn đấu hoàn thành các đề án, chính sách trong nửa đầu năm

Năm 2021, KBNN tiếp tục các định hướng cải cách, hiện đại hóa với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch; nâng cao năng suất lao động, giảm các thao tác thủ công, giảm áp lực công việc cho công chức; nhận diện và quản trị tốt rủi ro để đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý.

Để thực hiện được mục tiêu này, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi đã đề nghị các đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng các đề án, chính sách có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức để mỗi công chức có trách nhiệm với công việc được giao. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị KBNN tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ này ngay trong nửa đầu năm 2021. Trong đó, lưu ý đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Bộ Tài chính ban hành các thông tư để tạo cơ sở pháp lý cho KBNN nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với KBNN.

Về mục tiêu xây dựng Kho bạc “3 Không”, Tổng Giám đốc KBNN đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN; Thông tư thay thế Thông tư số 13/2017/TT-BTC và Thông tư số 136/2018/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN theo hướng giảm mạnh thu, chi trực tiếp bằng tiền mặt tại các đơn vị KBNN. Đồng thời, nghiên cứu trình lãnh đạo KBNN Đề án tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN nhằm sớm hình thành Kho bạc không có giao dịch tiền mặt.

Cùng với đó, Tổng giám đốc KBNN cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống Dịch vụ công trực tuyến theo hướng gia tăng các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư, phấn đấu trong quý III/2021 cơ bản hình thành KBNN không có khách hàng giao dịch trực tiếp.

Vân Hà