Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh: 16/22 đơn vị đạt chỉ tiêu số hóa hồ sơ kiểm soát chi

Các tập thể Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh nhận cờ thi đua của Chính phủ và UBND thành phố. Ảnh: Gia Cư

Bà Trần Thị Thắng - Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh cho biết, đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước thành phố phát động phong trào thi đua với chỉ tiêu số hóa hồ sơ đang thực hiện kiểm soát chi đạt 100% đến cuối năm.

Theo bà Thắng, khi chỉ tiêu mới được ban hành, hầu hết các đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định giải pháp, cách thức thực hiện.

Vượt khó, tiên phong trong hoạt động này, Phòng Kiểm soát chi vốn địa phương, Phòng Kiểm soát chi vốn trung ương đã phối hợp với bộ phận tin học (Phòng Tài vụ - Quản trị), cùng một số đơn vị Kho bạc Nhà nước các quận, huyện xây dựng quy trình ISO luân chuyển hồ sơ kiểm soát chi trong môi trường điện tử, hỗ trợ giải pháp hiệu quả giúp các đơn vị triển khai thực hiện đồng loạt, thông suốt.

Kho bạc Nhà nước Quận 3 là đơn vị có giải pháp hiệu quả và là đơn vị đạt chỉ tiêu số hóa sớm nhất trong toàn ngành.

Kết quả, đến thời điểm hiện tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã có 16/22 đơn vị đạt chỉ tiêu số hóa, các đơn vị còn lại đang tiếp tục hoàn thiện quy trình số hóa hồ sơ kiểm soát chi trong thời gian sớm nhất./.