Kho bạc Nhà nước Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Kho bạc Quốc gia Lào
KBNN chia sẻ kinh nghiệm hoạt động kho bạc với Kho bạc Quốc gia Lào. Ảnh: KBNN Đà Nẵng

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong chương trình hợp tác hỗ trợ Kho bạc Quốc gia Lào, trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ thiết thực, như: hỗ trợ tư vấn kiện toàn, xây dựng các văn bản chính sách pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động kho bạc cấp huyện thuộc Kho bạc Quốc gia Lào; tư vấn hỗ trợ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kho bạc ngành dọc cấp huyện tại Quốc gia Lào; nghiên cứu khảo sát thực trạng, mối quan hệ với các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện của Kho bạc Quốc gia Lào tại một số KBNN địa phương của Việt Nam.

Đồng thời, KBNN Việt Nam đã hỗ trợ trang thiết bị cho Kho bạc Quốc gia Lào nhằm phục vụ cho việc triển khai thí điểm ngành dọc tại kho bạc cấp huyện, tại quốc gia này.

Để tiếp nối những kết quả tốt đẹp đó, KBNN Việt Nam đã cùng Kho bạc Quốc gia Lào vừa thống nhất nội dung chương trình làm việc và cùng thông qua nội dung kế hoạch chương trình hợp tác từng năm từ 2022 - 2025 giữa hai kho bạc trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) đã ký giữa Bộ Tài chính nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo đó, 2 bên sẽ cùng nhau chia sẻ về hình thức và các kỳ hạn huy động trái phiếu chính phủ của KBNN Việt Nam; cơ chế quản lý nợ và trái phiếu chính phủ, các khoản vay ngắn hạn do KBNN Việt Nam phát hành và Kho bạc Quốc gia Lào giới thiệu về tín phiếu kho bạc do Kho bạc Quốc gia Lào phát hành…

Đáng chú ý, KBNN Việt Nam cũng vừa thực hiện trao tặng các trang thiết bị cho Kho bạc Quốc gia Lào thông qua hình thức trực tuyến. Những trang thiết bị trao tặng sẽ được KBNN Việt Nam bàn giao trực tiếp cho Kho bạc Quốc gia Lào tại cửa khẩu giữa hai quốc gia khi đủ điều kiện, đáp ứng được quy định về phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan về y tế, ngoại giao, an ninh của mỗi nước sở tại.

KBNN Việt Nam cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động hỗ trợ, hợp tác giữa kho bạc 2 nước được tổ chức và diễn ra chất lượng, hiệu quả.

Thông qua các nội dung chương trình hợp tác, KBNN Việt Nam đã cụ thể hóa những nội dung chương trình hỗ trợ Kho bạc Quốc gia Lào bằng những chương trình hành động, kết quả thiết thực và hiệu quả.

“Đây sẽ là những kết quả thiết thực giúp Kho bạc Quốc gia Lào có được những công cụ hỗ trợ nghiệp vụ hiệu quả nhất để vận dụng triển khai phù hợp theo hướng an toàn, hiệu lực, hiệu quả... đáp ứng được yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào” - đại diện KBNN cho biết.