Ngày 3/11, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức “Diễn đàn tăng trưởng xanh Việt Nam 2023”.

Khơi dậy nguồn lực tài chính đầu tư phát triển kinh tế xanh
PGS.TS Nguyễn Đức Minh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, cho biết trong quá trình thực hiện, còn nhiều khó khăn phải giải quyết nhằm hướng tới triển khai ngày càng hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm mấu chốt, nút thắt hiện nay là cơ chế khơi dậy nguồn lực đầu từ cho phát triển kinh tế xanh.

Đại biểu dự diễn đàn cũng đồng thuận việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam tập trung vào thể chế, chính sách, khơi thông và huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, phát triển thị trường carbon; đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và phát triển các nguồn năng lượng mới.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về huy động vốn cho tăng trưởng xanh thông qua thị trường tài chính, Ths. Trần Đình Nuôi - Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng hiện nay, huy động vốn qua thị trường tài chính cho tăng trưởng xanh được thực hiện khá thành công ở một số quốc gia phát triển (Anh, Đức, Hàn Quốc...), thông qua các sản phẩm tài chính như trái phiếu xanh hoặc qua các chỉ số xanh, chương trình tín dụng xanh từ hệ thống các ngân hàng.

Trong khi đó, các quốc gia khác có nền tài chính đang phát triển cũng đang tìm cách đưa các công cụ tài chính xanh này gia nhập thị trường tài chính.

Gợi ý các chính sách cho Việt Nam, theo ông Trần Đình Nuôi, trước hết cần phát triển trái phiếu xanh để tạo ra công cụ thu hút nguồn vốn xã hội cho các dự án, chương trình xanh. Theo đó, cần nghiên cứu kỹ các chuẩn mực, hướng dẫn về phát hành trái phiếu xanh, tổ chức tư vấn, xếp hạng, đánh giá về môi trường trên thị trường thế giới để đảm bảo sự thành công của đợt phát hành.

Để phát triển thành công thị trường vốn xanh tại Việt Nam, các chuyên gia kinh tế cho rằng, cần phát triển hơn nữa sự hình thành và tham gia của các quỹ đầu tư tập thể thông qua việc xây dựng cơ chế thuế; khuyến khích tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua quỹ đầu tư, phù hợp các với thông lệ quốc tế.