Đối tượng áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Việc thực hiện quy định thời gian đối với người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính tuân thủ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cán bộ, công chức; Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã.

Không được giữ chức danh quản lý doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính
Ảnh: Minh họa. Ảnh: TL.

Người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc các lĩnh vực sau: quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý hoạt động xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng; quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; thuế, phí và lệ phí; hải quan; quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính thành lập, hoặc được giao quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính quản lý.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quy định nêu trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý./.