Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, KTNN tổ chức hội thảo nhằm trao đổi, lắng nghe các ý kiến tham gia góp ý trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung một số vấn đề lớn gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; tài chính về đất đai; vị trí, vai trò của KTNN về kiểm toán đất đai… và đặc biệt là những vướng mắc, bất cập được phát hiện qua thực tế kiểm toán của KTNN.

Kiểm toán nhà nước tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận của Vụ Tổng hợp, KTNN chuyên ngành II, KTNN khu vực I, khu vực V, khu vực VI, khu vực VII, khu vực XI, khu vực XIII, tập trung trao đổi về: những kết quả kiểm toán chủ yếu trong hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN; một số quy định về tài chính, giá đất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dưới góc nhìn của KTNN; các phương pháp định giá đất - những hạn chế bất cập qua thực tiễn kiểm toán; một số bất cập về đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường, tái định cư qua kiểm toán; hoàn thiện quy định KTNN về đất đai trong dự thảo Đất đai (sửa đổi).

Các tham luận đã nêu bật được những bất cập về cơ chế, chính sách trong giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chính sách miễn giảm tiền thuê đất trong ưu đãi đầu tư; về phương pháp xác định giá đất; vướng mắc trong thực hiện chính sách thuê đất; những hạn chế, bất cập trong thực hiện dự án theo hình thức BT; việc định giá đất theo 5 phương pháp do Chính phủ quy định còn nhiều bất cập, việc xác định đơn giá đất tại các địa phương chưa bao quát hết các vấn đề của thực tiễn, khó thực hiện, dẫn đến giá đất được xác định chưa phù hợp với thị trường, chưa ngăn chặn được việc thao túng giá đất để trục lợi, tiêu cực, tham nhũng; quy định về kiểm toán về đất đai trong dự thảo Đất đai (sửa đổi) không thống nhất quy định về chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong Hiến pháp 2013 và Luật KTNN...

Đại diện của cơ quan soạn thảo và thẩm định luật cũng đã trao đổi, làm rõ hơn một số những nội dung sửa đổi trong dự thảo luật như: đấu giá quyền sử dụng đất; thu dịch vụ công từ đất; xây dựng bảng giá đất; nộp tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công…