Cụ thể hồi đầu tháng 2/2021, Kosy đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động 561 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Kosy đạt hơn 1.650 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn tại thời điểm phát hành, Kosy dự kiến dùng 355 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án.

Trong đó, công ty dành 110 tỷ đồng cho Dự án Khu đô thị số 11, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; 110 tỷ đồng cho Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại huyện Duy Tiên và 135 tỷ đồng cho Dự án Khu đô thị phía Bắc, tiểu khu IX tại TP.Ninh Bình và huyện Hoa Lư.

Ngoài ra, Kosy có kế hoạch dùng hơn 132 tỷ đồng cho việc thanh toán các khoản nợ vay và các khoản nợ đến hạn khác, số còn lại bổ sung vốn lưu động.

Cho đến thời điểm này, Kosy mới dùng hết vốn cho kế hoạch thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động, trong khi tiến độ bổ sung vốn cho các dự án mới đạt tỷ lệ 77,45%.

Trong đó, Dự án Khu đô thị số 11 mới giải ngân được 89,67% kế hoạch, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam mới giải ngân được 62,96%, Dự án Khu đô thị phía Bắc tại Ninh Bình mới giải ngân được 82,33%.

Tính bình quân tiến độ thực tế vốn từ đợt phát hành của Kosy mới đạt 85,73%, tương ứng với số vốn đã sử dụng là 481 tỷ đồng./.

Chí Tín