KSB chào bán hơn 38 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về 610 tỷ đồng
Một góc mỏ khoáng sản thuộc quyền khai thác của KSB. Ảnh: Kỳ Phương

Cụ thể, ngày 31/5, Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương đã có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin.

Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương cho thấy, phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Trong đợt chào bán này, cổ đông sẽ được mua với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới với giá 16.000 đồng/cổ phiếu).

KSB cho biết, phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ sẽ được công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đợt chào bán này được tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết. Thời gian dự kiến chào bán vào quý II - III/2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Nguồn vốn thu được dự kiến 610 tỷ đồng được công ty phân bổ 450 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và 160 tỷ đồng bổ sung vào vốn lưu động.

Sau đợt chào bán này, KSB sẽ phát hành 15.259.160 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 20% và chào bán 3,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, nguồn vốn thu được 35 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu ESOP được bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các kế hoạch tăng vốn này được KSB trình lại tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức vào 9/6 theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, KSB sẽ có tờ trình hủy bỏ phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đối với phương án này, KSB dự kiến thu về 875 tỷ đồng để đầu tư 500 tỷ vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và 375 tỷ đồng vào dự án mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, KSB đang sở hữu 4 công ty con với tỷ lệ 100%. Đó là Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Khai khoáng Thăng Long (103,8 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư KSB (50 tỷ đồng) và Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB (50 tỷ đồng). Ngoài ra, KSB còn sở hữu 50% vốn tại CTCP Phú Nam Sơn (53 tỷ đồng).

Như vậy, Công ty TNHH Đầu tư KSB hoạt động trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư sẽ được nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng nếu KSB chào bán cổ phiếu thành công.

Đóng cửa ngày 1/6, cổ phiếu KSB đạt 26.600 đồng/cổ phiếu, tăng 42,2% so với đầu năm nay giúp vốn hóa đạt 2.029 tỷ đồng.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất của KSB là Công ty cổ phần DRH Holdings với tỷ lệ sở hữu 29,88%, tương đương 22.799.025 cổ phiếu. Chủ tịch HĐQT của KSB là ông Phan Tấn Đạt. Ông Đạt cũng là Chủ tịch HĐQT của DRH Holdings.