Tổng số vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Lai Châu được giao là gần 1.999 tỷ đồng (bao gồm cả kế hoạch vốn địa phương triển khai ngoài kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao trên 35 tỷ đồng).

Lai Châu giải ngân vốn đầu tư 2 tháng đầu năm đạt trên 27% kế hoạch
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh minh họa: H.T

Đến hết tháng 2/2022, Kho bạc Nhà nước Lai Châu đã kiểm soát, giải ngân được trên 545 tỷ đồng, đạt 27,3% kế hoạch vốn.

Tỷ lệ này cho thấy, các cấp lãnh đạo của tỉnh Lai Châu đã rất sát sao với công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Theo đó, ngay khi được giao vốn, UBND tỉnh Lai Châu đã khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết nguồn vốn cho các dự án, công trình, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh Lai Châu đang tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Lai Châu cũng đề nghị người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của sở, ban, ngành tỉnh và địa phương mình.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lai Châu cũng tiếp tục đề nghị các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định dự toán, thiết kế công trình. Thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, gói thầu theo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ và hiệu quả.