Lâm Đồng: Kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư đúng theo các quy định của pháp luật thì mới được thực hiện phân lô, bán đất nền. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, ngày 18/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, TP. Đà Lạt và Bảo Lộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc này được thực hiện theo nội dung văn bản số 4358/VPCP-CN ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ để khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành nội dung đồ án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cần xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định. Tổ chức thẩm định hoặc báo cáo Hội đồng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh) theo quy định khi các địa phương trình.

UBND các huyện gồm: Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng, TP. Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, những đơn vị này phải tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện) đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi cao; tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng và trật tự đô thị sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đảm bảo yêu cầu, quy định.