Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, về tổng thu, có 6 đơn vị hoàn thành đạt và vượt dự toán được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực thu ngân sách đạt thấp so với dự toán, đó là doanh nghiệp nhà nước trung ương, lũy kế 11 tháng được 188,44 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán, bằng 71% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ do số thu nộp của Công ty Điện lực Lạng Sơn và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV giảm.

Lạng Sơn: Thu ngân sách 11 tháng hoàn thành vượt dự toán
Công chức Cục Thuế Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: CTV.

Thu thuế bảo vệ môi trường 11 tháng được 117,5 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán, bằng 72,5% cùng kỳ, do giảm thu theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Ngoài ra, tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu còn cao, tỷ lệ ban hành quyết định cưỡng chế nợ thấp.

Theo bà Nga, vẫn còn khó khăn do các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của một số dự án do có vướng mắc chưa đi vào hoạt động, khai thác, chờ các địa phương giải phóng mặt bằng, giải quyết đền bù, tranh chấp, hoặc chờ phê duyệt phương án điều chỉnh mục đích sử dụng, điều chỉnh diện tích khai thác, nên người nộp thuế chưa nộp tiền vào NSNN…

Để tăng thu ngân sách tháng cuối năm, Cục Thuế Lạng Sơn yêu cầu các chi cục thuế tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế: Phân tích, nắm chắc từng hồ sơ người nợ thuế trên 90 ngày để thực hiện 100% các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo quy trình.

Đồng thời, các chi cục thuế thực hiện đầy đủ và kịp thời việc công khai thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN đối với các trường hợp người nộp thuế vi phạm quy định.