Theo Cục Thuế Lạng Sơn, ước tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022 được 2.118 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán trung ương, đạt 90,1% dự toán UBND tỉnh, bằng 93,5% so cùng kỳ.

Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, tiến độ thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt thấp so với dự toán giao và cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu tập trung tại một số doanh nghiệp như: Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP, thu 9 tháng năm 2022 bằng 5,9% so với cùng kỳ, do tổng công ty thực hiện phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương tại Lạng Sơn năm 2022 mới được 1,1 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 17,46 tỷ đồng. Quý IV/2022, tổng công ty không có kế hoạch phân bổ thuế cho Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt thấp
Công chức Chi cục Thuế Khu vực II (Cục Thuế Lạng Sơn) tập trung giải quyết thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Đức Việt.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, 9 tháng phân bổ cho Lạng Sơn được 8,6 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 12,15 tỷ đồng. Quý IV/2022, tổng công ty không có kế hoạch phân bổ thuế cho Lạng Sơn.

Thu Thuế bảo vệ môi trường được 93 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán, bằng 69,9% so với cùng kỳ, do thực hiện các chính sách miễn giảm thuế của Chính phủ, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường giảm là 38 tỷ đồng; thu phí, lệ phí được 240 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán trung ương, đạt 53,9% dự toán UBND tỉnh, bằng 44,1% so với cùng kỳ…

Để hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2022, theo lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn, đơn vị tập trung vào các biện pháp quản lý thu, bám sát tình hình, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, rà soát và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến nguồn thu để đưa ra những phân tích, đánh giá, dự báo thu NSNN theo diễn biến của tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, làm cơ sở để xây dựng các kịch bản thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2022.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo tiến độ thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh công tác quản lý các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu như: Hoạt động thương mại điện tử, những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, kết hợp với kiểm tra sau hoàn thuế.

Bà Nguyễn Hằng Nga cho hay, trong những tháng cuối năm, cục thuế phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế thực hiện nộp vào NSNN; xem xét, báo cáo UBND tỉnh, kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác đối với tổ chức, cá nhân còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường không đủ năng lực khai thác, cố tình chây ỳ, kéo dài nợ thuế...