Cụ thể, đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), lũy kế số vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giải ngân của dự án đến ngày 31/7/2023 là 55.015,1 tỷ đồng, đạt 83,7 % tổng kế hoạch được giao. Ước giải ngân đến 31/8/2023 là 57.276,3 tỷ đồng, đạt 87,1 % tổng kế hoạch được giao.

Linh hoạt giải ngân các dự án trọng điểm quốc gia
Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia

Cho ý kiến về dự án này, Bộ Tài chính cho biết, trong tổng kế hoạch vốn NSNN năm 2023 phân bổ cho dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị điều chỉnh linh hoạt 4.227,6 tỷ đồng cho 5 dự án thành phần từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (là các dự án không thuộc danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình).

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, các dự án trọng điểm quốc gia đều đang nỗ lực để thực hiện giải ngân vốn đầu tư theo đúng tiến độ.

Tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất các nội dung cần hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về điều chỉnh 2 nguồn vốn trên. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trước ngày 18/8/2023.

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sẽ có cơ sở nhận xét, kiểm tra phân bổ kế hoạch vốn điều chỉnh giữa 2 nguồn vốn, nhập và duyệt dự toán phục vụ giải ngân cho các dự án đảm bảo đúng quy định.

Các dự án trọng điểm quốc gia đang có tiến độ giải ngân như thế nào?
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư công. Ảnh: H.T

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/7/2023 là 26.593,1 tỷ đồng, đạt 48,57% tổng kế hoạch vốn hàng năm đã giao. Ước giải ngân đến 31/8/2023 là 32.702 tỷ đồng, đạt 59,7% tổng kế hoạch được giao.

Bộ Tài chính cho biết, kế hoạch vốn năm 2023 của dự án được giao rất lớn, chiếm tới 28% tổng mức đầu tư và 33,5% tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án, trong đó toàn bộ từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nguồn vốn có thời hạn giải ngân chỉ trong 2 năm 2022-2023.

Đến hết tháng 7/2023, 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã giải ngân được 5.462,4 tỷ đồng, đạt 36,7 % kế hoạch năm 2023. Ước giải ngân đến hết ngày 31/8/2023 là 7.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm 2023.

Do đó, để đảm bảo dự án giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2023 được giao, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay sau khi ký hợp đồng, phối hợp với nhà thầu phải triển khai ngay các thủ tục tạm ứng theo quy định để các nhà thầu có vốn chuẩn bị các điều kiện cần thiết, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công thực hiện dự án. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh quá trình nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo đến hết thời hạn thanh toán theo quy định (31/1/2024) dự án giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

Trong năm, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn giữa các dự án từ dự án không có khả năng thực hiện, chậm giải ngân sang dự án có khả năng thực hiện và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 7/2023, 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã giải ngân được 5.462,4 tỷ đồng, đạt 36,7 % kế hoạch năm 2023. Ước giải ngân đến hết ngày 31/8/2023 là 7.000 tỷ đồng, đạt 47 % kế hoạch năm 2023.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của dự án, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đẩy nhanh quá trình nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo đến hết thời hạn thanh toán theo quy định (31/1/2024). Dự án giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

Đồng thời, trong năm, bộ này cần chủ động điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện, chậm giải ngân sang dự án có khả năng thực hiện và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để khẩn trương thực hiện.