Theo phương án điều chỉnh vốn đầu tư của SMC, tổng vốn đầu tư điều chỉnh theo thực tế còn khoảng gần 163,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý I giảm mạnh, SMC giảm vốn góp vào dự án Đà Nẵng
Lợi nhuận quý I giảm mạnh, SMC giảm vốn góp vào dự án Đà Nẵng. Ảnh: T.L
Lợi nhuận giảm, Thành Thái (KKC) ngập tiền trong đầu tư chứng khoán Pinaco (PAC) đặt mục tiêu lợi nhuận quý II thấp hơn thực hiện quý I FDC góp vốn vào dự án hợp tác số tiền trị giá hơn 70% vốn điều lệ

Trong đó, vốn góp của công ty là 50 tỷ đồng đã góp đủ, ngoài ra công ty đã huy động và góp đủ hơn 55 tỷ đồng. Số còn lại công ty tiếp tục huy động và dự kiến sẽ giúp đủ trong năm 2022.

Phương án điều chỉnh vốn góp theo đó đã giảm gần 37 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu là góp 200 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty đạt tổng sản lượng 1.287 nghìn tấn, doanh thu bán hàng đạt 21.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 901 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, SMC hướng tới đạt tổng sản lượng tiêu thụ là 1.250 nghìn tấn, doanh thu bán hàng là 20 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng.

Theo đó, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 đều đặt thấp hơn so với thực hiện năm 2021, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ đặt ra ở mức bằng 1/3 so với lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Kết thúc quý I/2022, SMC đạt doanh thu thuần 6.630 tỷ đồng, tăng so với kết quả 5.070 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh khi chỉ đạt 80,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt 216 tỷ đồng.

Lý do lợi nhuận sụt giảm mạnh do giá vốn hàng bán trong kỳ kinh doanh quý I/2022 tăng khá mạnh với giá trị đạt 6.436 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán quý I/2021 chỉ là 4.638 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận gộp kỳ kinh doanh quý I/2022 chỉ đạt 194 tỷ đồng trong khi lợi nhuận gộp quý I/2021 là 432 tỷ đồng./.